Det finns mycket i vårt samhälle i dag som är beroende av maskiner, och att de ska fungera som de ska. Faktum är att vi nog inte riktigt är medvetna om hur mycket i våra dagliga liv som faktiskt baserat på olika typer av givare och sensorer. Den roll de har att spela är helt avgörande för de olika maskinerna, för annars skulle deras funktion inte finnas tillgänglig. För det är genom givare och sensorer som mängder av olika maskiner kommunicerar med omvärlden, för att läsa av olika typer av värden som är bestämt på förhand. Här kan det röra sig om många olika värden, som temperatur, material, fukt eller vad som helst du kan tänka dig. Och nu börjar vi verkligen närma oss kärnan på ämnet för dagen – vilka är de givare och sensorer som vi har i vardagen? Här kommer ett exempel som jag tycker är extra viktigt nu i juletider.

En förutsättning för en fungerande apparat

En brandvarnare.
Brandvarnare.
Sensorer och givare är som våra mänskliga sinnen, och med hjälp av dem så kan ett datasystem förstå vad det är som händer i världen, och sedan fatta de förprogrammerade beslut som vi har sagt åt dem att göra. Ta till exempel en brandvarnare, eller varför inte ett sprinklersystem. Dessa två apparater eller system är helt beroende av att de på något sätt kan upptäcka att det finns rök eller eld i deras närvaro. Själva funktionen med dessa två system är att dels varna för att de brinner någonstans och dels att hjälpa till med släckningsarbetet, men dessa funktioner skulle inte fungera om det inte var för att systemen också är utrustade med givare och sensorer. Med hjälp av dem så kan apparaterna ta emot det data som de behöver för att utföra funktionen, vilket är en önskad och livräddande funktion för oss människor. Så en brandvarnare är mer än bara något som låter, det är en liten apparat som samtidigt läser av vardagen.

Det är många företag som har specialiserat sig på att utveckla olika typer av givare och sensorer, för en mängd olika syften och mål. Men att jag väljer att ta upp det nu handlar mycket om att det är viktigt att kontrollera dessa system emellanåt, så att vi vet att de fungerar. I tider av många levande ljus runt om i svenska hem så är det en väldigt bra idé att kontrollera så att din givare eller sensor i din brandvarnare fungerar som den ska, så att brandvarnaren faktiskt kan gör det som den är ämnad och designad att göra. Visst, automatiseringen och automatiska system kanske är svårt att begripa sig på när man pratar om det på en högre nivå, men med en så enkel sak som en brandvarnare som exempel så kanske vi alla kan förstå hur integrerat denna automation är i vårt samhälle.